Hållbarhet kan ju var så mycket mer än ekologisk produktion.

Du kan egentligen inte hävda att du är ett hållbart varumärke om du bara erbjuder ekologiska produkter. Du behöver även minska ditt fotavtryck genom att minimera transporter. Producerar du lokalt så mycket som möjligt och minimerar onödiga transporter är du på god väg. Exempelvis vatten. Till vår Tonic Syrup använder du ditt fantastiska kranvatten och kolsyrar det hemma till perfektion! Lokalens vill vara hållbart på riktigt. Därför ser vi hela tiden över produktion, transport och förpackningar för att du som konsument ska kunna njuta av våra produkter med gott samvete.